Privatliv & Cookies

Ved at benytte www.lebara.dk accepterer du, at Lebara Mobile Ltd. behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Lebara Mobile Ltd. respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Læs venligst denne Datapolitik i sammenhæng med de gældende almindelige betingelser og vilkår og eventuelle andre produkt- eller servicebetingelser, du har fået meddelelse om.

I denne Datapolitik henviser "vi", "os", "vores" og "Lebara" til Lebara Ltd.

Lebara-koncernen består af Lebara B.V. og dettes datterselskaber, som omfatter Lebara Ltd, Lebara ApS, og Lebara Services Limited.

"Persondata" er alle data, der identificerer dig som individ eller er i stand til at identificere dig som individ (og omfatter ikke generelle, statistiske, samlede eller anonymiserede oplysninger).

Du indvilger i, at de Persondata, du giver os er sande, fuldstændige og nøjagtige i enhver henseende, og du accepterer at give os meddelelse snarest muligt om eventuelle ændringer i disse Persondata. Vi behandler dine Persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om persondatabeskyttelse.

1. Sådan indsamler vi Persondata om dig
2. Den type persondata, vi indsamler
3. Samtykke
4. Sådan bruger vi dine Persondata
5. Videregivelse af dine oplysninger
6. Sikkerhedsmæssige forhold
7. Opbevaring af Persondata
8. Adgang til dine oplysninger
9. Ændringer i disse vilkår
10. Sikkerhed og beskyttelse af kundeoplysninger
11. Cookies
12. Deaktiver Cookies
13. Markedsføringsoplysninger fra tredjemand

1. Sådan indsamler vi Persondata om dig

1.1 Vi indsamler Persondata direkte fra dig, når du bliver bedt om at give os personlige detaljer, herunder bl.a. når du:
i) køber produkter eller ydelser fra os i en forretning, online, pr. telefon eller andre steder,
ii) lader dig registrere for at blive kunde hos Lebara,
iii) sender forespørgsler til os eller kontakter os,
iv) melder dig til salgsfremmende foranstaltninger, konkurrencer eller præmieudtrækninger,
v) bruger Lebaras produkter og ydelser,
vi) deltager i markedsundersøgelser, og/eller
vii) når du lukker din konto hos os.

1.2 Vi indsamler Persondata indirekte fra dig via din kommunikation med os, herunder bl.a. når du:
i) bruger vores produkter og ydelser,
ii) besøger eller søger på denne hjemmeside eller andre hjemmesider tilhørende Lebara-koncernen,
iii) søger på eller på anden måde tilgår internettet, WAP-hjemmesider og/eller det mobile internet via ydelserne, eller
iv) bruger vores netværk.

1.3 Vi indsamler Persondata om dig fra andre kilder, herunder bla. til kreditoplysningsbureauer, virksomheder der forebygger økonomisk kriminalitet, samt erhvervs-vejvisere og andre kommercielt eller offentligt tilgængelige kilder.

2. Den type persondata, vi indsamler

2.1 Vi indsamler oplysninger såsom:
i) dit navn,
ii) faktureringsadresse,
iii) leveringsadresse,
iv) telefonnummer,
v) din brug af Lebara-produkter og ydelser, herunder bla.telefonnumre og/eller e-mail-adresser, sms-beskeder, mms, e-mail og anden kommunikation, du har foretaget og modtaget, samt dato, varighed, tidspunkt og pris for denne kommunikation, din søgning, søgningshistorik (herunder de hjemmesider, du besøger) og lokationsdata, faktureringsadressens beliggenhed, levering, installation eller som angivet af en individuel telefonlokation,
vi) hvordan du håndterer din konto/konti hos os,
vii) din brug af Lebara Pay MonthlyService og/eller Lebara Money-produkter og kortydelser, bl.a.til nærmere oplysninger om dine igangværende betalinger og transaktioner, herunder med detailhandlende og vores partnere,
viii) oplysninger om betalingskort eller kreditkort, bankoplysninger og andre betalingsoplysninger.

3. Samtykke

3.1 Ved at abonnere på eller bruge vores produkter og ydelser samtykker du i, at vi kan behandle dine Persondata i overensstemmelse med denne Datapolitik.

3.2 Vi kan også overføre dine Persondata til andre lande, som måske ikke giver det samme databeskyttelsesniveau som Danmark, såfremt det er nødvendigt med henblik på at stille de produkter og ydelser til rådighed, som du ønsker. Hvis vi foretager en sådan overførsel, sørger vi for passende forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger til enhver tid er tilstrækkeligt beskyttede. Du kan læse nærmere om videregivelse af dine oplysninger under afsnit 5.

3.3 Hvis du ønsker at fravælge uopfordrede telefonopkald i forbindelse med salg og markedsføring, kan du ændre dine oplysninger i overensstemmelse med afsnit 7.1 nedenfor; eller kontakt Lebara Kundeservice.

4. Sådan bruger vi dine Persondata

4.1 Vi kan bruge og analysere oplysninger om dig for at:
i) give dig adgang til dele af denne hjemmeside,
ii) behandle din ordre,
iii) levere ydelser og produkter, som du har bestilt,
iv) kontakte dig om nødvendigt,
v) af sikkerhedshensyn verificere, at du er bemyndiget bruger,
vi) organisere betaling af købte varer eller ydelser,
vii) oplyse dig om eventuelle servicerelaterede beskeder eller nye ydelser eller funktionaliteter (fx lancering af en ny mms-service),
viii) hjælpe os med at forebygge kriminelle handlinger og bedrageri, såsom at tjekke din identitet,
ix) hjælpe dig med forespørgsler om produkter eller ydelser, herunder undersøgelse og løsning af forhold, der påvirker service, og håndtering af spørgsmål du måtte have vedrørende fakturaer,
x) undersøge eventuelle klager eller andre forespørgsler, som du sender til os,
xi) udvide og personliggøre de produkter og ydelser, vi tilbyder dig og udvikle nye produkter og ydelser,
xii) analysere markeder og udfærdige rapporter, forske og udføre statistiske analyser og overvåge brugeradfærd (herunder når du ikke længere er kunde hos Lebara),
xiii) markedsføre vores produkter og ydelser generelt,
xiv) sende oplysninger til dig om vores til enhver tid værende produkter og ydelser pr. telefon, post, e-mail, sms, mms, automatisk opkaldsudstyr eller andre måder (betinget af eventuelle indsigelser eller præferencer du måtte give udtryk for, når du sender os oplysningerne),
xv) oplyse dig om produkter og ydelser, der tilbydes af andre virksomheder, som vi mener, kunne være af interesse for dig under forudsætning af, at du vælger at modtage sådanne oplysninger,
xvi) vurdere ansøgninger om og træffe beslutninger om kredit, kredit-relaterede ydelser fra dig og medlemmer af din husholdning,
xvii) spore gæld samt med henblik på inkasso, kreditstyring samt opdagelse og forebyggelse af kriminalitet, bedrageri henholdsvis hvidvaskning,
xviii) samle oplysninger om dig, dit forbrug og din brug af ydelserne med oplysninger om andre brugere af ydelserne for at finde frem til tendenser ("Samlede Data"). Vi kan videregive Samlede Data til tredjemand, såsom annoncører, informationsudbydere og samarbejdspartnere eller potentielle samarbejdspartnere for at give dem et bedre kendskab til vores virksomhed og for at give dig bedre service. Samlede Data indeholder ikke oplysninger, som kan identificere dig personligt,
xix) analysere oplysninger om dig, herunder dine opkaldsmønstre, søgninger, internetsurfing og lokationsdata på et personligt plan eller på samlet basis. Vi kan videregive disse data til tredjemænd, og vi kan bruge disse oplysninger til at give dig målrettede tilbud, reklamer, annoncer eller kommerciel kommunikation fra Lebara eller tredjemand.

5. Videregivelse af dine oplysninger

5.1 Vi kan videregive dine oplysninger:
i) til medlemmer i Lebara-koncernen, vores partnere, agenter og underleverandører (herunder potentielle partnere, agenter og underleverandører) som er engageret i levering af produkter eller ydelser, der bruges eller er bestilt af dig,
ii) til andre selskaber i Lebara-koncernen, herunder disses respektive partnere, agenter og underleverandører (herunder disses potentielle partnere, agenter og underleverandører),
iii) til kreditoplysningsbureauer og virksomheder, der forebygger bedrageri,
iv) til andre kommunikationsvirksomheder,
v) som svar på en gyldig anmodning, der er i overensstemmelse med loven, fra en offentlig eller retshåndhævende myndighed,
vi) til tredjemænd med henblik på at tjekke oplysninger om jobansøgere og ansatte,
vii) til tredjemænd, hvorfra du har valgt at modtage markedsføringsoplysninger,
viii) hvis der sker ændring (eller potentiel ændring) i Lebaras ejerskab, til nye eller potentielle ejere af Lebara. Under disse omstændigheder kræver vi, at de hemmeligholder oplysningerne.
ix) hvor lovgivning, forordninger eller retssager kræver det,
x) hvor vi mener, at det er nødvendigt for at beskytte Lebara eller tredjemands rettigheder og ejendom, eller
xi) hvis du giver os urigtige eller unøjagtige oplysninger og vi opdager eller har mistanke om bedrageri,
xii) i nødsituationer, hvor vi mener at der er fare for fysisk sikkerhed,
xiii) hvor servicen nedsættes, i sand tid, af personer på vegne af Lebara, eller
xiv) som svar på en klage over, at der er sket brud på vilkår og betingelser vedrørende ydelserne eller et andet produkt eller vilkår for ydelser, du har fået meddelelse om.

5.2 Yderligere vilkår og betingelser kan blive forelagt, når du bestiller specifikke produkter og ydelser.

6. Sikkerhedsmæssige forhold

6.1 Lebara-koncernen har sikkerhedsgrupper, der konstant gennemgår og udvider vores tekniske, fysiske og ledelsesmæssige procedurer og regler for at beskytte dine persondata mod uberettiget tilgang, hændeligt tab og/eller ødelæggelse.

6.2 Hvis vi har kontraheret med en tredjemand om at sørge for en del af en ydelse, som du har bestilt, vil vi sikre at de agenter ifølge skriftlig aftale pålægges at indføre lignende sikkerhedsforanstaltninger, og at de kun vil behandle dine oplysninger som bemyndiget af Lebara for at opfylde den ydelse, de er engageret til på vores vegne. Disse tredjemænd er ikke berettiget til at bruge dine persondata til eget formål.

6.3 Bemærk venligst, at kommunikation via internettet, såsom e-mails og web-mails, ikke er sikre, medmindre de er krypterede. Din kommunikation kan dirigeres gennem et antal lande, før den leveres. Lebara kan ikke påtage sig ansvar for eventuel uberettiget adgang eller tab af personlige oplysninger, som vi ikke er herre over.

7. Opbevaring af Persondata

7.1 Vi opbevarer kun Persondata, så længe vi har behov for dem eller det er lovpligtigt.

8. Adgang til dine oplysninger

8.1 Hvis du er registreret kunde hos Lebara, kan du til enhver tid kontrollere, opdatere eller ændre de personoplysninger, du har givet Lebara, online ved at klikke på "Edit User Profile (Rediger Brugerprofil) under overskriften "My Lebara" på hjemmesiden.

8.2 Tilvalget på hjemmesiden giver dig mulighed for at vælge, om du kun modtager markedsføringsoplysninger fra Lebara eller fra vores samarbejdspartnere.

Du kan til enhver tid fravælge den ene eller begge.

8.3 Du kan anmode om kopier af dine persondata, som Lebara har, herunder eventuelle opkaldsdata, som vi har, ved at anmode herom skriftligt eller pr. e-mail. Såfremt du ønsker skriftlig besvarelse, vil dette ske i form af udskrifter. Levering af disse udskrifter er pålagt et gebyr på DKK 10 for hver påbegyndt side. Betalingen kan imidlertid ikke overstige DKK 200.

8.4 Dine registreringer om opkaldsdata kan tilgås uden beregning via MyLebara. Din anmodning i relation til udskrifter af dine persondata skal foretages skriftligt og indeholde dit navn, mobilnummer og bevis for din identitet (såsom en fotokopi af dit pas, fødselsattest eller kørekort) og adresse (fx en kopi af en forbrugsregning eller bankkontoudtog) samt de oplysninger, du ønsker.

8.5 Hvis vi har unøjagtige oplysninger om dig, så giv os besked og vi retter dem.

Vores adresse er:

Dataansvarlig
Lebara
Bådehavnsgade 2C
2450 København SV
Tlf: 50 10 10 10

9. Ændringer i disse vilkår

9.1 Lebara påser disse vilkår konstant, og ændringer, der foretages, bliver lagt på denne side. Vilkårene forstås kun i overensstemmelse med dansk ret.

10. Sikkerhed og beskyttelse af kundeoplysninger

10.1 Sikkerhed
i) Du må ikke dele din adgangskode til en sms-tjeneste eller adgang til portalen. Dine adgangskoder og svarene på hemmelige spørgsmål er dit ansvar og må ikke videregives til en tredjemand. Det er også vigtigt af hensyn til din egen beskyttelse.
ii) Vi overvåger konstant vores procedurer for at beskytte dine Persondata mod uberettiget adgang, hændeligt tab og/eller ødelæggelse.
iii) Vi kan hyre tredjemænd, herunder medlemmer af Lebara-koncernen, til at levere ydelser på vores vegne. I de tilfælde, vil det, såfremt de indsamler Persondata på egne vegne, være dækket af denne politik, medmindre de orienterer dig om, at de anvender egen datapolitik. Vi bestræber os på at sikre, at partnere vi benytter os af, anvender de samme høje standarder for privatlivets fred og sikkerhed vedrørende dine Persondata. Vi anbefaler dig dog at læse deres politik omhyggeligt.
iv) Vær opmærksom på, at kommunikation via internettet, såsom e-mails og web-mails, ikke er sikre, medmindre de er krypterede. Din kommunikation kan dirigeres gennem et antal lande, før den leveres - sådan er internettet skabt. Lebara kan ikke påtage sig ansvar for eventuel uberettiget adgang eller tab af personlige oplysninger, som vi ikke er herre over.

10.2 Hvis du er 13 år eller derunder, skal du have din forælders eller værges tilladelse, før du afgiver Persondata. Brugere uden dette samtykke har ikke lov til at give os Persondata.

10.3 Co-branded mikrosites og tredjemands hjemmesider
i) Nogle hjemmesider og mikrosites under Lebaras hjemmesider kan være markedsført sammen med tredjemands navne, logoer eller egenskaber. Disse mikrosites drives eller vedligeholdes af eller på vegne af Lebara. Selv om disse tredjemænd sponsorerer disse hjemmesider eller mikrosites, deler Lebara ikke oplysninger, som er indhentet fra disse hjemmesider eller mikrosites hos disse tredjemænd og som kan identificere personer, medmindre andet er angivet.
ii) Denne politik gælder ikke for tredjemænds hjemmesider, som du kan tilgå via vores portaler. Du bør derfor sikre dig, at du har kendskab til tredjemandens gældende datapolitik, før du indtaster personlige oplysninger på vedkommendes hjemmeside.

10.4 De Persondata, du giver os, kan videregives til tredjemænd beliggende uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde EØS. Lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde har ikke altid omfattende databeskyttelseslove. Vi vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine Persondata anvendes af tredjemænd i overensstemmelse med denne politik. Yderligere vilkår og betingelser kan blive forelagt, når du bestiller specifikke produkter og ydelser.

10.5 Hvis du vælger at modtage markedsføringsoplysninger fra andre virksomheder, videregiver vi kun dine Persondata til disse virksomheder, hvis de har forpligtet sig til ikke at anvende dine Persondata til andet formål end at give dig oplysninger eller anden brug, som du har accepteret. Hvis du beslutter, at du ikke længere ønsker at modtage oplysninger fra en bestemt virksomhed, bedes du kontakte den pågældende virksomhed direkte. Du skal være klar over, at hvis du efterfølgende giver Persondata til en anden virksomhed, bestemmes anvendelsen af disse oplysninger af denne virksomheds datapolitik.

11. Cookies

11.1 Cookies er tekst filer indeholdende et lille stykke information som downloades til din enhed når du besøger et websted. Cookies sendes tilbage til det oprindelige website ved hvert besøg eller til et andet website der genkender cookien. Du kan finde mere information omkring cookies her: www.allaboutcookies.org og www.youronlinechoices.eu Se en video om cookies www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies Cookies kan udføre mange forskellige opgaver, f.eks. navigere effektivt imellem sider på et website, huske dine præferencer og forbedre dine brugeroplevelser. De kan også bruges til at tilpasse online annoncer til dig og dine interesser. Cookies brugt på dette website er kategoriseret efter ICC UK Cookie guide. Alle cookies på dette website er listet nedenunder:

11.2 Nødvendige cookies Nedenstående cookies er nødvendige for at kunne bevæge sig rundt på websitet og bruge funktionerne, såsom at tilgå sikre sider på websitet.

Navn på Cookie

Oprettet af

Formål

JSESSIONID

Lebara

Denne cookie giver Lebaras web server mulighed for at svare på dine valg på websitet.

NSC_xxx.mfcbsb-npcjmf.dp.vl-IUUQ

Lebara

Denne cookie giver Lebaras mulighed for at dirigere alle dine valg til samme server.

NSC_xxx.mfcbsb-npcjmf.dp.vl-IUUQT

Lebara

Denne cookie giver Lebaras mulighed for at dirigere alle dine valg til samme server.

rtype 

Lebara 

Denne cookie giver Lebara mulighed for at se hvilke produkter en kunde vælger

PMLSID, PMLCID

DIBS payment.architrade.com

Denne cookie er en del af betalingsprocessen.

ASPSESSIONIDCWARDSQD

Lebara

Denne cookie kontrollerer om brugeren er logget ind.

11.3 Cookies virkemåde
Disse cookies indsamler information om hvordan brugeren færdes på websitet. F.eks. hvilke sider brugeren mest besøger.
Disse cookies indsamler ikke information der kan identificere brugeren. Alle informationer som disse cookies indsamler, er på anonym basis. De bliver kun brugt til at forbedre hvordan websiden fungerer.

Navn på Cookie

Oprettet af

Formål

__utma, __utmb , __utmc  _utmz

Google

Denne cookie aktiverer Google Analytics. Den hjælper Lebara til at analysere bruger information såsom hvilken browser der er den mest brugte. Data gemt i disse cookies kan kun ses af Google og Lebara. De indeholder ikke personlige informationer.

11.4 Cookies funktionalitet
Disse cookies gemmer de valg du træffer på websitet (f.eks. dit login og valg af sprog). F. eks kan det også være tjenester der giver vejrudsigter for det område du befinder dig i.
Cookies kan også bruges til at huske de ændringer du har gjort på websitet ifl. tekst størrelse, skrifttyper m.m. som kan brugerbestemmes. Informationen som disse cookies indsamler, er anonyme og kan ikke gemme din færden på internettet.

Navn på Cookie

Oprettet af

Formål

loginId

Lebara

Denne cookie tillader Lebaras web servere at huske dit login.

11.5 Målrettede cookies eller annoncerende cookies
Disse cookies bliver brugt til at modtage mere relevant annoncering på internettet efter dine interesser. De er også brugt til at begrænse antallet af visninger af en givet annonce og kan også måle annoncens effektivitet. De bliver normalt brugt af annoncører med tilladelse fra websitets ejer. De husker hvilke websider der er besøgt og den information gemmes og deles med annoncører. Ofte er målrettede og annoncerende cookies funktionalitet bygget op hos annoncøren.

Navn på Cookie

Oprettet af

Formål

_msuuid_814amg9754

tracker.marinsm.com

Denne cookie er brugt til at overvåge de eksterne kampagner Lebara benytter sig af på Google, Yahoo og Bing.
Det gemte data i denne cookie kan kun ses af Marin Software og Lebara. Den indeholder ikke nogen personlig information.

LGP, TMP, TMS

pfa.levexis.com

Den gemte data fra disse cookies kan kun ses af TagMan og Lebara. Den indeholder ikke nogen personlig information.

12. Deaktiver Cookies

12.1 Hvis du ikke ønsker at anvende cookies kan du deaktivere cookies igennem din browser. Funktionen findes i din browsers opsætning og er typisk kaldet "Privat" eller "cookies" i "Hjælp" sektionen. Ved at deaktivere cookies kan det bevirke at nogle funktioner på websiderne ikke kan bruges.

12.2 Hvis du har aktiveret cookies, og du bruger en delt computer, så husk at logge af når du er færdig.

12.3 Se www.allaboutcookies.org for mere information.

13. Markedsføringsoplysninger fra tredjemand

13.1 Hvis du vælger at modtage markedsføringsoplysninger fra andre virksomheder, videregiver vi kun dine Persondata til disse virksomheder, hvis de har forpligtet sig til ikke at anvende dine Persondata til andet formål end at give dig oplysninger eller anden brug, som du har accepteret. Hvis du beslutter, at du ikke længere ønsker at modtage oplysninger fra en bestemt virksomhed, bedes du kontakte den pågældende virksomhed direkte.

13.2 Du skal være klar over, at hvis du efterfølgende giver Persondata til en anden virksomhed, bestemmes anvendelsen af disse oplysninger af den pågældende virksomheds datapolitik.

Senest revideret: København 16/02/2016