Forretningsvilkår

1. Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal vilkårene for-stås kun i overensstemmelse med gældende ret.

Der er en række betingelser, som du bedes læse igennem, men det reelle forhold er, at du som udgangspunkt selv har en telefon, og vi leverer telefonien så billigt, som vi overhovedet kan, og på lettest mulige måde for dig.

Det er essensen af de vilkår, vi har fastsat, jfr. nedenfor.

0.        Aftalen

1.        Sådan fungerer det

2.        Prisprofiler

3.        Det får du

4.        Gyldighedsperiode og opsigelse

5.        Optankning

6.        Sådan informerer vi dig om din saldo

7.        Priser

8.        Reklamationer

9.        Fortrydelsesret

10.      Returret ved bestilling af nummerflytning

11.      GSM-gateway

12.      Registreringspolitik, persondatapolitik og cookies

13.      Kampagner

14.      SMS-vilkår

15.      Roaming

16.      Automatisk optankning

17.      Lebara til Lebara 

18.      Credit Transfer

19.      Gratis SIM-kort

20.      Revision

21.      Ansvar

22.      Klagemulighed og kundeservice på 50101010

23.      Overdragelse af aftale.

24.      Særlige vilkår.

 

0. Aftalen.

Du har indgået en aftale med Lebara Limited om køb af taletid, og aftalen afvikles bl.a. på baggrund af nedennævnte vilkår, som du bedes gennemlæse.

 

1. Sådan fungerer det.

Du betaler kun for forbrug, herunder taletid, SMS, MMS og data.

Hver gang du ringer eller sender SMS, MMS eller benytter data, fratrækkes et beløb din saldo.

Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger.

 

Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din saldo.

 

Når din saldo er 0 kr, kan du ikke længere foretage opkald eller benytte andre tjenester. For at kunne anvende data skal der til en hver tid minimum være 5 kr på din konto. Selv om der kun er 0 kr på din konto kan du fortsat modtage opkald og SMS, og din telefonsvarer er stadigvæk aktiv i op til 180 dage, jvf. paragraf 3. Du vil også stadig kunne foretage nødopkald til 112.

 

2. Prisprofiler

Med Lebara Mobile kan du vælge mellem 2 prisprofiler, Lebara Standard og Lebara Online.

Lebara Standard

Lebaras Standard, tidligere kaldet Lebara world er vores standard prisprofil, som du automatisk vil komme på.

 

Lebara Online/Lebara Save

For at få de billigste priser til udlandet og i Danmark, skal du vælge prisprofilen Lebara Online. For at få denne prisprofil, skal du tilmelde dig automatisk optankning med et kreditkort. Du skifter først til denne prisprofil første gang der foretages en automatisk optankning. Se mere om vilkår om automatisk optankning i punkt 16. Du kan også få Lebara Onlines priser ved at sende en SMS med SAVE til 5010.

 

3. Det får du.

Taletid fra Lebara kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør nedenfor) - døgnet rundt, ugen rundt inkl. søn- og helligdage - anvendes til:

- Opkald til fastnettelefoner,

- Opkald til mobilnumre,

- Opkald til din telefonsvarer,

- Opkald fra Danmark til fastnet og mobil i hele verden,

- Afsendelse af SMS, 

- Afsendelse af MMS, 

- Modtage opkald og SMS fra indland og udland fra mobil- og fastnettelefoner, 

- Brug af data, 

- Viderestilling til danske numre, 

- Konferencekald.

Taletid fra Lebara kan IKKE anvendes til:

- Opkald til 900-numre.

- Opkald til Premium og gratis numre i udlandet

- Udgående opkald, når din saldo er 0 kr. - dog undtaget opkald til nødtelefonen.

 

Taletid fra Lebara omfatter uden ekstra gebyrer:

- A-nummer visning,

- Telefonsvarer,

- Banke på,

- SMS-beskeder vil blive forsøgt afleveret/sendt i 3 dage, hvis modtagerens telefon er sluk¬ket eller lignende.

 

4. Gyldighedsperiode og opsigelse.

Ubenyttede SIM-kort og skrabe kort er gyldige i 2 år i henhold til den trykte label på produktet. Benyttede SIM-kort har følgende gyldighedsperiode: Du skal gennemføre mindst én fakturerbar tjeneste i løbet af 90 dage, ellers vil der kan ikke kunne foretages udgående trafik fra kortet efter de 90 dage, medmindre en ny optankning foretages. For hver gang der gennemføreres en fakturerbar tjeneste forlænges perioden med 90 dage. Bemærk! Forbrug i udlandet (roamingforbrug) tæller IKKE med som en fakturérbar tjeneste.

Den totale levetid på kortet hvis du intet foretager dig er 180 dage. De 180 dage defineres på følgende måde: Første 90 dage efter fakturerbar tjeneste: Alle aktive tjenester er tilgængelige. Sidste 90 dage: Du kan kun modtage opkald og SMS, alle andre tjenester er spærret. For at genåbne skal du genoptanke SIM-kortet, uanset om der er penge på kontoen eller ej. Efter de 180 dage vil både SIM-kort nummeret og telefonnummeret blive lukket og kan ikke åbnes igen.

Hvis du ønsker indestående beløb udbetalt, så kontakt venligst kundeservice.

Start saldoen på nummeret kan ikke udbetales eller overføres til et andet Lebara nummer.

Et frakoblet mobilnummer kan ikke genåbnes.

Ved nummerportering/flytning til Lebara er gyldighedsperioden gældende fra den dag nummeret er overgået til Lebara og derved gælder de samme betingelser vedr. gyldighed og lukning som ved køb af et almindeligt Lebara nummer.

5. Optankning - sådan indsætter du penge på din taletidskonto.

Log ind på MitLebara på www.Lebara.dk eller tank op med et skrabe kort, som du kan købe hos en af vores forhandlere. Ringer du op til 50101234, siger du samtidigt ja tak til, at Lebara må kontakte dig med rådgivning, tilpasning og tilbud om tilsvarende produkter. Vælger du at ringe op til 50655869, siger du nej tak til at Lebara må kontakte dig

Du kan tanke op døgnet rundt, alle dage inkl. søn- og helligdage, og det indbetalte beløb tillægges straks din saldo. Du kan tanke op med Kreditkort (VISA/Dankort, VISA/Electron, Eurocard/Mastercard, JCB).

 

6. Sådan informerer vi dig om din saldo.

Du kan til enhver tid informere dig om din saldo på www.lebara.dk, via SMS eller ringe til 50101234/50655869, som er gratis for Lebara kunder.

 

7. Priser.

For aktuelle priser, se venligst www.lebara.dk.

 

Prisforhøjelser vil altid ske med 30 dages varsel.

 

Ændringer bliver bragt på www.lebara.dk eller eventuelt via dagbladene.

 

Sker der ændringer, som kun er til din fordel, vil de træde i kraft uden varsel og Lebara vil udsende en service SMS vedr. forbedringen.

 

Priserne er gældende pr. påbegyndt minut. For roaming gælder særlige vilkår, se paragraf 14. Lebara fakturerer dig IKKE for opkaldsforsøgsafgift.

 

For data gælder: Første 100 KB pr. nummer pr. dag er gratis. Har du en af vores data pakker takseres du pr. KB. Har du ikke en af vores data pakker takseres du pr. 100 KB.

 

8. Reklamationer.

For at påberåbe sig, at leverancen ikke stemmer overens med det bestilte, eller hvis varen lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Lebara Kundeservice hurtigst muligt, efter fejlen er opdaget. Lebara påtager sig kun ansvaret for fejl, som påpeges inden¬for garantiperioden og/eller den lovbefalede reklamationsret.

 

Såfremt en defekt/ødelagt startpakke skal returneres til Lebara for ombytning, dækker Lebara for fragten. Erstatning for det defekte/ødelagte produkt fremsendes uden omkostnin¬ger til kunden fra Lebara.

 

9. Fortrydelsesret.

Har du fortrudt dit valg af Lebara og vores produkt, skal du sende din startpakke retur in¬den for 14 dage.

Du skal være opmærksom på, at startpakken er en tjenesteydelse, og at fortrydelsesretten derfor bortfalder, såfremt det lille SIM-kort er trykket ud af sin holder, eller der er sket forbrug af taletid på kortet.

Udløber din returret på en søndag, helligdag eller Grundlovsdag, udløber din returret den førstkom¬mende hverdag. Startpakke inkl. SIM-kort sendes til:

Lebara Limited
c/o Lebara ApS
Bådehavnsgade 2C, st
2450 København SV
Att: Returafdelingen

Du skal selv betale for forsendelsen.

Hvis vi modtager din startpakke inden for de 14 dage, sætter vi pengene ind på din konto inden for 14 dage.

 

10. Fortrydelsesret ved bestilling af nummerflytning.

En nummerflytning er en personligt tilpasset tjenesteydelse, hvorfor der gælder særlige regler mht. fortrydelsesret. Konkret betyder dette, at din fortrydelsesret ophører, Lebara har modtaget din nummerflytningsaccept eller fuldmagt.

 

Ønsker du, at benytte dig af denne fortrydelsesret, skal du indsende en underskrevet anmodning herom pr. brev, e-mail eller fax til Lebara.

Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte Kundeservice.

 

11. GSM gateway.

Det kræver særlig tilladelse fra Lebara at oprette abonnementer med henblik på overdra¬gelse, salg eller udlejning samt at videresælge services og ydelser, der knytter sig til Lebara SIM-kort. Ved overtrædelse heraf har Lebara ret til uden varsel, at ophæve aftalen og/eller nægte kunden at tegne yderligere aftaler. Ved lukning af SIM-kort med baggrund heri, refunderes restbeløb ikke, hverken på pågældende SIM-kort eller SIM-kort købt under samme el¬ler lignende aftale.

 

12. Registreringspolitik, persondata og cookies – privatliv.

Når du bliver oprettet som kunde hos Lebara bliver dine stamoplysninger gemt i vores data¬base. Det drejer sig om dit navn, adresse, e-mail, dit Lebara telefonnummer samt det kodeord, du har valgt. Disse oplysninger gemmes, så længe du er kunde hos Lebara. Lebara har ifølge Bogføringsloven pligt til at gemme alle køb af varer og tjenesteydelser i 5 år. Du har som kunde hos os til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger. Vi log-ger/gemmer IKKE Dankort oplysninger, dvs. kortnummer og kontrolcifre. Alle oplysninger, som du opgiver, når du bliver kunde hos Lebara, er fortrolige og vil på ingen måde blive misbrugt eller overgivet til tredjepart. Dog kan myndighederne, herunder politiet, pålægge via en kendelse, at Lebara skal videregive personlige oplysninger, normalt ved tyveri af mobiltelefon m.v.

Al aktivitet på www.lebara.dk registreres automatisk anonymt i logfiler. Disse logfilers indhold bli-ver brugt til statistik, f.eks. antal besøgende pr. dag, time m.v. Lebara overholder de til enhver tid gældende regler for privatliv og persondatapolitik.

Som de fleste andre, anvender Lebara cookies, som gemmes midlertidigt på din computer. Cookies er en form for tekstfiler, som kan anvendes og gemmes via maskinen, men som kun læses af den hjemme¬side, som har lavet den.

Baggrunden for en cookie er, at huske/gemme kundes login-status og dermed hjælpe kunden til at

komme hurtigere igennem hjemmesiden. Den indeholder ikke brugernavn og/eller kodeord men blot en kodebesked om, at kunden er logget ind.

For at optimere sikkerheden slettes denne cookie, hver gang man lukker sin browser.

Det skal understreges, at anvendelsen af cookies alene er at optimere brugeroplevelsen, herunder eventuelt også skaffe og generere webstatistik med henblik på eventuelt at målrette markedsføringen til kunden/brugeren.

Ønsker du at begrænse anvendelsen af cookies, så læs på dette link
Minecookies

Du kan til enhver få oplyst, hvad vi har registreret om dig eller tilbagekalde dit samtykke til vores registre¬ring ved at rette henvendelse til os, så vender vi retur hurtigst muligt, og eller du kan klage til Datatilsynet.

Der henvises særskilt til cookies vejledningen på hjemmesiden.

 

13. Kampagner.

Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, kan taletiden ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos Lebara.

 

Endvidere er Lebara til enhver tid berettiget til at tilbagekalde og afslutte kampagnen, herun¬der også ændre kampagnen og også tidsrummet for samme. En kampagne skal ikke forstås som en nedsættelse af en taletidspris, ligesom en eventuel afslutning af kampagnen ikke forstås som en varsling om stigning af en taletidspris.

 

Når Lebara kører kampagner, vil en taletidspris typisk blive nedsat i en given periode, og selskabet er, jf. ovenfor, til enhver tid berettiget til at tilbagekalde kampagnen, uden at man der¬med skal iagttage varslingsreglerne nævnt under pkt. 6 om ændringer i priser og vilkår.

 

14. SMS vilkår.

SMS-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, sendes som en serie af identiske SMS beskeder til samme modtager, bruges til chikane, hvor der spammes til enkeltpersoner eller grupper bruges kommercielt, herunder til markedsføring.

 

15. Roaming.

Ved indgåelse af roaming gælder særskilte vilkår, der skal accepteres i til¬læg til nævnte vilkår, se disse.

 

16. Automatisk Optankning.

Tilmelding til automatisk optankning foregår ved at kunden opretter sig og logger ind på "MitLebara" på www.lebara.dk og vælger punktet automatisk optankning. Her får kunden mulighed for at vælge et minimumsbeløb og et optankningsbeløb. Lebara ser på kundens saldo i forhold til minimumsbeløbet og sørger for, at det valgte optankningsbeløb overføres fra kundens kreditkort til deres taletidskonto. Der foretages en optankning efter tilmelding første gang Lebara registrerer, at taletidssaldoen falder under minimumsbeløbet. Ved tilmelding skal kunden sørge for at taletidssaldoen på tilmeldingstidspunktet er over det beløb, der sættes som minimumsbeløb. Dvs. vælges 50kr minimumsbeløb, skal saldoen på nummeret være over 50kr.

 

Ved tilmelding skal kunden oplyse kortinformationerne på det kreditkort, som pengene skal træk¬kes fra. Når der trækkes penge fra kortet vil der blive sendt en mail til kunden, samt en SMS hvis dette er valgt. Kunden accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling, samt at DIBS på vegne af Lebara gemmer kreditkortoplysningerne, så længe aftalen er aktiv. Automatisk optankning kan til enhver tid slettes af kunden ved at logge ind på www.lebara.dk, vælge punktet Tank Op, sætte markøren for automatisk optankning til ‘Nej’ og klikke på Fortsæt, hvorefter alle informationer om aftalen slettes øjeblikkeligt.

 

Ved fornyelse af betalingskort, log ind på ”MitLebara” på www.lebara.dk, vælg punktet Tank Op, sæt markøren for automatisk optankning til ‘Nej’ og klik på Fortsæt, hvorefter alle informationer om aftalen slettes øjeblikkeligt. Herefter kan der tilmeldes på ny med et nyt, gyldigt betalingskort. Hvis en optankning fejler gentagne gange vil den blive slettet, og kunden skal herefter oprette sig på ny. Såfremt det bliver nødvendigt at slette en aftale vil kunden bliver orienteret via SMS. Lebara kan ikke holdes ansvarlig for tabt fortjeneste eller andre direkte eller indirekte tab, hvis automatisk optankning ikke bliver gennemført. Ved brug af anden form for optankning vil kundens priser ikke ændres, så længe nummeret er tilmeldt automatisk optankning, og der er foretaget en optankning på denne måde.

 

17. Lebara til Lebara.

Med Lebara til Lebara kan du holde endnu tættere kontakt med dine nærmeste i Danmark med tale og SMS. Når du ringer fra et Lebara nummer til et andet Lebara nummer betaler du 0 kroner pr. minut uden nogen som helst opkaldsafgift eller opkaldsforsøgsafgift. Lebara til Lebara har en "fair usage" grænse på 3000 minutter. Dette betyder, at taler du over 3000 minutter takserer vi minutterne over 3000 minutter til normal national takst.

Du kan også sende SMS til et andet Lebara nummer for 0 kr. pr. SMS, der er dog en ”fair usage” grænse på 3000 SMS’er pr. optankning. Dette betyder, at sender du flere SMS’er end 3000 stk. pr. optankning takserer vi SMS’erne til den normale SMS takst, som afhænger af hvordan du har tanket op. Den fri Tale og SMS fra Lebara til Lebara gælder i 30 dage fra din optankning, dog i 7 dage, hvis du tanker op for 50 kr. Lebara til Lebara gælder indtil videre kun ved tale og SMS i Danmark.

 

18. Credit Transfer

Med Lebara Credit Transfer kan du overføre taletid fra et Lebara telefonnummer til et andet. For at kunne overføre taletid skal du tilmelde dig servicen via SMS.
Hver gang du bekræfter en Credit Transfer overførsel, vil du acceptere disse vilkår. Det er din pligt at læse og sikre, at du forstår vilkårene.

 

Du må kun overføre almindelig taletid. Beløb der kan overføres er 50, 100, 200 eller 500 kr.. Du kan ikke overføre mere taletid end det du har på din taletidskonto. Du kan ikke overføre bonus eller gratis taletid.

Du vil modtage en besked indeholdende detaljerne af din overførsel. For at fuldføre overførslen skal du bekræfte den. Du vil blive underrettet om eventuelle gebyrer før bekræftelsen af overførslen. Hvis du ikke accepterer de afgifter, skal du ikke bekræfte overførslen. Hvis du bruger Credit Transfer via SMS, vil meddelelser, der indeholder alle eller nogle af pinkoderne blive gemt i din besked udbakke: du bør derfor slette disse, når transaktionen er gennemført.

Alle Call Transfer tjenester overført til en Lebara kunde vil have samme gyldighed i modtagerens konto, som den havde i afsenderens konto. Du skal altid beskytte din PIN-kode: Lebara er ikke ansvarlig for ethvert misbrug af PIN-koden. Du bør ikke bruge den samme PIN-kode på tværs af forskellige tjenester.

 

19. Gratis SIM-kort.

Lebara forbeholder sig retten til max at sende 2 gratis SIM-kort pr. person eller max 5 gra¬tis SIM-kort pr. husholdning.

 

20. Revision.

Nærværende vilkår kan til enhver tid revideres uden varsel fra Lebara Limited’s side, dog med respekt for de eventuelle individuelle varsler, der måtte være aftalt med forbrugeren i relation til eksempel¬vis prisstigninger og andet, herunder varslingsbestemmelserne, når det sker til ugunst for dig.

 

21. Ansvar.

Lebara er ikke ansvarlig for enhver form for nedbrud eller nedetid. Der er ikke at ansvar for indi-rekte tab. Der er ikke ansvar for afbrydelser i enhver forstand eller forskydninger i kvalitet eller hastighed.

Der tages et sædvanligt forbehold for trykfejl.

Et ansvar er begrænset til tab af taletid, der er indkøbt.

 

22. Klagemulighed. 

Såfremt du er utilfreds eller ønsker at klage over en forretningsgang, et vilkår eller andet, skal du i første omgang rette henvendelse skriftligt via

 

Lebara Limited (DK),
25 Copthall Avenue
London EC2R 7BP
England

 

med din anmodning og de synspunkter, du har.

 

Du kan også ringe kundeservice50101010, så kan det være dit spørgsmål kan løses den vej i 1. omgang. Lebara vil herefter bestræbe sig på så vidt muligt inden for 1 måned at afgøre dit rejste spørgs¬mål.

 

Dit synspunkt eller din klage skal udspringe af forholdene i aftalen mellem selskabet og forbruge-ren og skal være konkret begrundet.

 

Den afgørelse Lebara træffer kan herefter indbringes for og påklages til Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K., telefon 33 18 69 00.

 

Nærmere vejledning kan findes via Teleankenævnet eller via www.teleanke.dk

 

23. Overdragelse af aftale. 

Lebara er berettiget til uden varsel at flytte aftalen med dig over til et andet selskab og eller berettiget til i enhver henseende at sælge aftalen eller selskabet. Du vil ikke opleve en gene ved det, men alene opleve, at din udbyder kan være en anden.

Indebærer en overdragelse ændringer til ugunst for dig, vil det ske med det lovpligtige varsel, så du kan frigøre dig fra aftalen.

Medfører det ikke ændringer til din ulempe, gene eller ugunst, så kan Lebara gøre det uden varsel og alene orientere om en overdragelse alene gennem dagbladene eller aviserne.

 

24. Særlige vilkår. 

Der kan være særlige vilkår gældende som tillæg til disse vilkår. I så tilfælde tiltræder de generelle vilkår som også de særlige vilkår.

 

 

Senest revideret København 17. september 2014.