Særlige Vilkår for Mobilt Bredbånd

 

Formålet med nærværende vilkår er alene at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.
Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal vilkårene for­stås kun i overensstemmelse med gældende ret.
Husk også, at de almindelige vilkår gælder sammen med disse særlige vilkår for denne tjeneste, herunder med oplysninger om kundeservice og med oplysninger om klageprocedure.
For at kunne anvende Mobilt Bredbånd skal du have en mobiltelefon med adgang til In­ternettet, et USB modem eller en PC med mulighed for isætning af SIM-kort. Indkøb af USB modem er kundens ansvar og Lebara garanterer ikke for funktionaliteten af Mobilt Bredbånd, ligesom vi ikke påtager os et ansvar for manglende funktionalitet på grund af defekte USB modems.

Du kan ikke anvende Mobilt Bredbånd i udlandet.

En måned er defineret som 30 på hinanden følgende dage.

Du kan tilkøbe datapakker i følgende størrelser:
2GB
4GB
5GB

Mobilt Bredbånd kan til enhver tid afmeldes ved udgangen af den periode, der er forud­betalt for. Forudbetalt beløb refunderes ikke ved opsigelse.
# Når du tilkøber en datapakke, vil den automatisk blive fornyet enten når pakken er opbrugt eller efter de 30 dage. Du skal derfor aktivt framelde datapakke ved at sende en SMS med ”datakoden*stop” til 5010 fx ”2gb*stop”. Datapakken vil dog kun blive fornyet, hvis der er nok penge på din taletidskonto, er der ikke penge nok vil du blive takseret pr. MB. Datapakken vil forsøge at blive fornyet i 7 dage. Du kan ikke have to datapakker på din taletidskonto. Ønsker du at skifte datapakke til fx en større, skal du afmelde din nuværende datapakke og derefter bestille den nye pakke du ønsker.
Du har ingen fortrydelsesret, da du får leveret din service med det samme og kan ikke få returneret pengene for det forudbetalte beløb for Mobilt Bredbånd.

Vær opmærksom på, at vi kun benytter Telenors netværk. Det er ikke muligt at bruge Mobilt Bredbånd på andre netværk, hvor Telenor ikke dækker.

Du skal have 5 kr på din taletidskonto for at kunne benytte Mobilt Bredbånd.

Du vil modtage en SMS-varsel, når vi har registreret, at du har 10 MB tilbage af din datapakke.

Hastigheden på Mobilt Bredbånd kan variere fra område til område, og afhænger tillige af antal transmissioner (alm. mobilbrug) og antallet af samti­dige brugere med Mobilt Bredbånd. Normalt vil du opleve downloadhastigheder på mel­lem 30% og 80% af den specificerede hastighed.

Der er inkluderet et specificeret max. MB forbrug pr. måned. Bruger du mere end det spe­cificerede MB forbrug inden for en måned, takseres du med månedsprisen igen, og får tildelt nye 30 dage, samt et nyt max. MB forbrug.

Senest revideret den 10. september 2014